Vậy rong kinh là gì và đang rong kinh quan hệ có thai không?